Xe ba bánh chở được bao nhiêu khối cát?

Xe ba bánh chở được bao nhiêu khối cát?